Procházet zdrojové kódy

Update Jenkinsfile.

master
lbeckman314 před 1 rokem
rodič
revize
edfdcf49b3
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 5 odebrání
  1. 3
    5
      .build.sh

+ 3
- 5
.build.sh Zobrazit soubor

@@ -7,18 +7,16 @@ demo=/var/www/demo/programs
src=/var/www/pkgs/$project/src
obj=matriz.sh

pwd
git pull origin master

echo "move compressed files and sha/gpg signatures to packages directory"
echo "compress"
git archive --format=tar -o $project.tar.gz HEAD
git archive --format=zip -o $project.zip HEAD

echo "sign"
sha256sum *.tar.gz *.zip > sha256sums.txt
gpg --pinentry-mode loopback --passphrase $gpgpass --batch --yes --detach-sign -a sha256sums.txt

echo "copy"
mv $project.tar.gz $project.zip sha256sums.txt* $pkgs

cd $src
git pull
cp $obj $demo

Načítá se…
Zrušit
Uložit